Política de privacitat

AVIS LEGAL

L’AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES, compleix la Llei 34/ 2002 , d’ 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic.

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes és el propietari del lloc web http:// web:www.viusantperederibes.cat, amb tots els seus subdominis i àlies, i s’encarrega de gestionar-lo )

Titular: AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
Adreça: Pl. de la Vila, 1. 08810 Sant Pere de Ribes. – España.
Contacte:(ajuntament@santperederibes.cat)
Telèfon: +93 896 73 00
Fax: + 93 896 73 01
CIF: P0823100C

Amb aquestes pàgines, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes pretén fomentar l’accés dels ciutadans a la informació relativa a les iniciatives, els serveis i les polítiques de l’Ajuntament de manera actualitzada, rigorosa i veraç, esmenant els errors que es puguin detectar.

No obstant això, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes no assumeix cap responsabilitat en relació amb el material inclòs en aquestes pàgines. Aquest material:

  • consisteix en informació de caràcter general que no aborda circumstàncies específiques relatives a persones o organismes concrets;
  • no ofereix necessàriament informació completa o exacta;
  • conté enllaços a pàgines externes sobre les quals els serveis de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes no tenen cap control i respecte de les quals refusen tota responsabilitat;
  • no ofereix assessorament professional o jurídic (si voleu fer una consulta d’aquest tipus, us heu de dirigir sempre a un professional degudament qualificat).

La informació pública i documents exposats són de caràcter informatiu i no legal.

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes no assumeix cap responsabilitat respecte de les interrupcions o deficiències del servei ni dels problemes que puguin sorgir de la consulta d’aquestes pàgines o d’aquelles altres externes o que siguin reenviades.

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web, així com també l’oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.

Avís de Copyright

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material, són propietat de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i dels ens de gestió vinculats a ella, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts. Tot aquest material està a l’empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Els seus titulars es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts.

En cas de voler reproduir algun dels continguts mencionats anteriorment, es necessitarà una autorització prèvia per escrit expedida per part de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.

L’usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents. L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes no serà responsable de l’ús per part de tercers de la informació continguda al web, si bé caldrà atenir-se a les prescripcions i advertiments que s’estableixin per a determinats documents i aplicatius.

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes donarà estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l’usuari, preservant-ne la seva privacitat i confidencialitat.

Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol i de la Comunitat autònoma de Catalunya. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Galetes (“Cookies”)

En cap cas les galetes (“cookies“) que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del lloc Web. L’ús de galetes es reserva exclusivament per facilitar a l’Usuari l’accessibilitat del lloc Web.

L’ús de galetes de sessió (que no són memoritzades de forma persistent a l’ordinador de l’Usuari i desapareixen amb el tancament del navegador), en cas de ser utilitzades, únicament es limitaran a recollir informació tècnica per a identificar la sessió amb l’objecte de facilitar l’exploració segura i eficient del lloc web.

Google Analytics

Aquesta pàgina fa ús de Google Analytics, un servei d’anàlisi estadístic de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal de la qual està en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (Google).

Google Analytics utilitza galetes (cookies), que són arxius de text ubicats en el vostre ordinador, per a ajudar el website a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre l’ús del website (inclosa l’adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els seus servidors.

Google recopilarà informes de l’activitat del website i prestarà altres serveis relacionats amb l’activitat del website i l’ús d’Internet, d’acord amb la seva Política de privacitat (http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/).

Podeu evitar el tractament de les dades o la informació rebutjant l’ús de galetes (cookies) per mitjà de la selecció de la configuració apropiada del vostre navegador, tot i que pot anar en detriment d’un correcte ús de totes les funcionalitats d’aquest website. En utilitzar el  website consentiu el tractament d’informació sobre vosaltres per Google en la forma i per als fins més amunt indicats.

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.

DADES

Continguts

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes proporciona continguts a través d’aquesta pàgina web o les diferents aplicacions mòbils que tenen caràcter merament informatiu, per la qual cosa l’ús que d’aquests pugui fer-se i les eventuals conseqüències, danys o perjudicis que poguessin derivar-se, són de l’exclusiva responsabilitat de l’usuari o usuària.

L’accés al present lloc web és sota responsabilitat exclusiva de l’usuari. Els riscos derivats de la utilització del present lloc web per part de l’usuari seran assumits per aquest. L’Ajuntament no assumeix cap responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin ocasionar per l’ús d’enllaços, directoris i eines de recerca, que permeten accedir a llocs web o aplicacions mòbils pertanyents i/o gestionats per tercers així com de la presència de virus o altres codis maliciosos en els continguts que puguin produir qualsevol tipus de danys en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers de les persones usuàries.

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes no es fa responsable de les informacions i opinions que s’emetin a través del lloc Web, ni de qualsevol altre lloc al qual s’accedeixi per mitjà d’enllaços (links).

Condicions d’ús i funcionament del lloc Web

Qui utilitzi aquesta pàgina Web te la condició d’usuari (en endavant l’Usuari) i això implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal.

El lloc Web de l’AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES pot ser visitat lliurement pels usuaris, excepte les àrees reservades en què es demana clau d’identificació i contrasenya o signatura electrònica.

L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina Web, els seus continguts i serveis, de conformitat amb la llei i el present Avís Legal. A aquest efecte, s’ha d’abstenir d’utilitzar qualsevol dels serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits o lesius dels drets i interessos de tercers.

Exempció de responsabilitat per l’ús o funcionament d’aquest lloc Web

La responsabilitat de l’ús de la informació continguda en la pàgina Web és de l’Usuari.

L’AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES queda eximit de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota mena que es puguin derivar de l’accés, la captació i l‘ús per part de tercers de les informacions i la publicitat contingudes en aquest lloc Web i de les opinions que hi expressin els usuaris.

L’Usuari és el responsable únic i exclusiu de les seves claus d’identificació i contrasenya o signatura electrònica per accedir als serveis i continguts d’aquest lloc Web.

L’AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES no es fa responsable de l’ús indegut de les claus d’identificació i contrasenyes o signatura electrònica d’accés dels usuaris ni de les conseqüències de qualsevol naturalesa derivades del mal ús que en facin els Usuaris, de la pèrdua o l’oblit, ni de l’ús indegut per tercers no autoritzats.

L’AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES presta els seus serveis i continguts de forma continuada amb tots els mitjans tècnics al seu abast perquè aquesta prestació sigui satisfactòria i no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es poguessin derivar de la falta de disponibilitat del lloc Web. En tot cas durà a terme totes les actuacions necessàries per restablir els seus serveis en supòsits de problemes tècnics.

DRETS DE LA PROPIETAT INTELECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i/o industrial sobre la informació continguda en aquest lloc Web (textos, dissenys, gràfics, imatges …) són de titularitat de l’AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES , el qual es reserva tots els drets, i dels seus autors i tenen la consideració d’obres protegides de conformitat amb el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual. Seran igualment d’aplicació els tractats internacionals subscrits en la matèria.

S’autoritza l’ús personal, no comercial.

Es prohibeix expressament l’ús o la reproducció comercial de qualsevol dels textos, imatges o materials de qualsevol mena que es trobin en aquest Web, sense autorització expressa de l’AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES .

No s’autoritza en cap cas:

• La presentació d’una pàgina del lloc Web en una finestra que no pertanyi a l’AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES , per mitjà de “framing”.

• La inserció d’una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és de l’AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES , mitjançant “in line linking”.

• L’extracció d’elements del lloc Web causant perjudici a l’AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES , d’acord amb les disposicions vigents.

Les marques o els signes distintius, logotips i, en general, els símbols distintius de qualsevol naturalesa que apareguin en el lloc Web de l’AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES són propietat d’aquest Ajuntament i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

L’AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES no es fa responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços o que provingui de fonts alienes a aquest Web.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Per a més informació en relació a la política de privacitat relacionades amb el web viusantperederibes.cat us remetem a https://seuelectronica.santperederibes.cat/seuelectronica/sobre-la-seu/proteccio-de-dades

Per a exercir qualsevol d’aquests drets podeu remetre un escrit a l’Ajuntament de SANT PERE DE RIBES a la següent adreça: Pl. de la Vila, 1. 08810 Sant Pere de Ribes. – Comarca del Garraf – Espanya o per correu electrònic a (ajuntament@santperederibes.cat)

Presentació de reclamacions

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat) és l’Organisme Supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l’Administració Pública Catalana. Si es considera que l’Ajuntament ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa s’hi pot dirigir per tal d’interposar-hi una reclamació.

L’AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES internament compleix les mesures de seguretat de protecció de Dades de Caràcter Personal que estableix la legislació vigent, i ha adoptat les mesures raonablement exigibles d’acord amb els coneixements tècnics actuals, la naturalesa de les dades i els riscos a què estan exposades, ja sia d’acció humana o del medi físic, per evitar-ne pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i l’apropiació indeguda.

SUGGERIMENTS

Esperem que la informació d’aquest lloc Web us sigui útil i us agrairem tots els suggeriments, comentaris o dubtes que ens vulgueu fer, que ens podeu fer arribar través de l’adreça de correu (ajuntament@santperederibes.cat), o directament a través del formulari de contacte del web www.santperederibes.cat